Là một ngành học thu hút lượng lớn sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế, SNHU đã mô hình hóa các chương trình kỹ thuật của mình theo sáng kiến CDIO quốc tế (CDIO là cụm chữ viết tắt của Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành, “một khung giáo dục đổi mới để đào tạo thế hệ kỹ sư tiếp theo tập trung vào các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật trong bối cảnh hình thành, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống và sản phẩm trong thế giới thực. ” CDIO là một triết lý giáo dục kỹ thuật nổi bật và nhằm đạt được sự cân bằng tốt giữa học tập dựa trên dự án, học tập thực hành và giáo dục kỹ thuật dựa trên lý thuyết. Cho dù sở thích của bạn là gì, chương trình sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để bắt đầu sự nghiệp đã chọn.

Chương trình cử nhân Khoa học Kỹ thuật Hàng không tại Đại học Nam New Hampshire được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Kỹ thuật của ABET (Engineering Accreditation Commission of ABET)

Các khóa học được thiết kế cho lĩnh vực kỹ sư hàng không tại trường Southern New Hampshire bao gồm: viết, giao tiếp, phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề và những môn học chuyên ngành về kỹ thuật.

 Mục tiêu của chương trình

  • Trang bị cho sinh viên nghề nghiệp chuyên nghiệp trong kỹ thuật hàng không hoặc các ngành khác sử dụng kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề phát triển trong kỹ thuật hàng không
  • Tăng tính trách nhiệm trong quản lý lĩnh vực kỹ thuật.
  • Tăng sự phân biệt và nhạy cảm trong việc xem xét bối cảnh toàn cầu và xã hội và hậu quả khi đưa ra các quyết định kỹ thuật
  • Mở rộng các kỹ năng chuyên môn

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ sư hàng không tại SNHU có thể tìm kiếm một nghề nghiệp trong việc lái máy bay quân sự, thiết kế máy bay, thử nghiệm máy bay, thử nghiệm động cơ phản lực, hướng dẫn và điều khiển, hoặc các công việc khác trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không.

Chi phí cho một năm học

  • Học phí: $30,756
  • Phí phòng thí nghiệm: $3,000
  • Sinh hoạt phí: $12,800
  • Sác và các khoản phí khác: $2,928

Tổng chi phí: $49,484/năm

Thời gian nhập học:

  • Khóa mùa xuân: 15/01/2019
  • Khóa mùa thu: 3/9/2019

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty KHAI MINH

Địa chỉ: 105B Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Website: www.khaiminh.edu.vn

Hotline: 0919 02 77 02