Em cám ơn mấy chị ở KHAI MINH đã giúp đỡ em trong thời gian vừa wa. Mong rằng sau trang này sẽ còn nhiều trang giống vậy nữa. Chúc mọi người sức khỏe và quyết thắng!!!Hihi

ĐẶNG VI AN

Email: madza1812@yahoo.com

Dưới đây là những câu Lãnh Sự đã hỏi em

  1. Why do you choose this school?
  2. Why do you stop studying in vietnam?
  3. Do you have relatives in Philadelphia?
  4. Why don’t you live with your uncle to save money?