Tự nhiên chị đưa em quyển sổ này làm em hổng biết viết gì hết! Em chỉ nhớ mỗi lần em lên speak English ở công ty thì toàn là phát âm sai không hà! Và đặc biệt là sợ chị Tú Anh, chị Cầm lúc nào cũng: “em nói nữa đi em, nói ý của em đó!”. Anh Viễn toàn dạy phương thức tác chiến không hà! But mà nhờ chị Tú Anh nghiêm khắc và anh Viễn, chị Cầm giúp em rất nhiều nên mới đậu phỏng vấn.

Em xin cảm ơn “ 3 anh chị” rất nhiều và cả tập thể công ty Khai Minh!

I hope Khai Minh company more developing!

Trần Thị Thanh Thảo (chữ em hơi xấu!)

thao_bear@yahoo.com