Hai tháng trôi qua thật nhanh! Nhớ những ngày đầu vào trung tâm với giọng Anh văn “cứng đơ” như chị Tú Anh nói, giờ thì em đã speak khá lên rất nhiều. Nhờ chị Cầm “nói đi em, nói nữa đi em!”; chị Tú Anh “why do you come here?”; anh Viễn “trọng tâm, thuyết phục”. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều! Hy vọng công ty sẽ ngày một thành công hơn!

Huỳnh Lê Thắng

huynhlethang@gmail.com