Em thiệt ko bít nói zì hơn ngoài 2 chữ “xe xe” (tiếng Hoa có nghĩa là cảm ơn) hihihi…”xe xe” các anh chị ở Khai Minh rất nhiều. Nhờ các anh chị trong thời qua mà em bít thêm được nhiều điều rất hay và thú vị. Cảm giác của em bây zờ cũng chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ “zui wé”, à hok thêm 5 chữ nữa “zui ơi là zui lun”, kakaka. Em sẽ nhớ các anh chị nhìu lém. Em cũng chúc các anh chị ở Khai Minh sẽ gặp nhiều may mắn và lun thành công nhen!

Em tặng các anh chị ngôi sao may mắn nè!

Trần Huỳnh Nguyệt Đoan

a_little_star2006@yahoo.com