Chúc các bạn, các em khi đến với Khai Minh đều “pass” hết nhé!

Đỗ Thụy Tú Nhi

thuytunhido@yahoo.com