Ngày 30/8/2007

Các anh chị ở Khai Minh đã hết lòng giúp đỡ em hoàn thành thủ tục nhập học cũng như quá trình nhận visa. Em chân thành cảm ơn các anh chị.

Mong công ty mình ngày càng giúp đỡ nhiều học sinh Việt Nam đi du học và đem tài năng về giúp cho nước nhà.

Lương Đặng Nhựt Đăng

raymond0903833255@yahoo.com