11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ

Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Stanford dẫn đầu bảng xếp hạng trường kỹ thuật năm 2019 của US News & World Report.

  1. Viện Công nghệ Massachusetts

Năm thành lập: 1861.
Tổng số sinh viên đại học: 4.547.
Học phí và lệ phí năm học 2018 – 2019 là 51.832 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,9/5.
Các trường xuất hiện trong bảng xếp hạng này của US News & World Report đều phải có chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật được công nhận bởi ABET – tổ chức phi chính phủ chuyên đánh giá tiêu chuẩn của một số chương trình giáo dục như khoa học ứng dụng, máy tính, kỹ thuật, công nghệ. Hệ đào tạo ngành kỹ thuật cao nhất ở các trường này đều là tiến sĩ.

  1. Đại học Stanford

Năm thành lập: 1885
Tổng số sinh viên đại học: 7.062.
Học phí và lệ phí: 51.354.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,8.

  1. Đại học California – Berkeley

Năm thành lập: 1868
Tổng số sinh viên đại học: 30.574.
Học phí và lệ phí: 14.240 USD với sinh viên trong tiểu bang và 43.232 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,7.

  1. Viện Công nghệ California

Năm thành lập: 1891
Tổng số sinh viên đại học: 961.
Học phí và lệ phí: 52.362 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6.

=4. Viện Công nghệ Georgia

Năm thành lập: 1885.
Tổng số sinh viên đại học: 15.573.
Học phí và lệ phí: 12.424 USD với sinh viên trong tiểu bang và 33.020 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6.

  1. Đại học Carnegie Mellon

Năm thành lập: 1900.
Tổng số sinh viên đại học: 6.896.
Học phí và lệ phí: 55.465 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4.

=6. Đại học Illinois – Urbana-Champaign

Năm thành lập: 1867.
Tổng số sinh viên đại học: 33.955.
Học phí và lệ phí: 15.998 USD với sinh viên trong tiểu bang và 32.568 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4.

=6. Đại học Michigan – Ann Arbor

Năm thành lập: 1817.
Tổng số sinh viên đại học: 28.821.
Học phí và lệ phí: 15.262 USD với sinh viên trong tiểu bang và 49.350 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4.

  1. Đại học Cornell

Năm thành lập: 1865.
Tổng số sinh viên đại học: 14.907.
Học phí và lệ phí: 55.188 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2.

=9. Đại học Purdue – West Lafayette

Năm thành lập: 1869.
Tổng số sinh viên đại học: 31.006.
Học phí và lệ phí: 10.002 với sinh viên trong tiểu bang và 28.804 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2.

=9. Đại học Texas – Austin

Năm thành lập: 1883.
Tổng số sinh viên đại học: 40.492.
Học phí và lệ phí: 10.606 USD với sinh viên trong tiểu bang và 37.480 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2.

Theo vnexpress