Em rất vui khi nhận được visa. Nhờ các chị đã tận tình hướng dẫn cho em trong suốt hai tháng qua. Em rất cám ơn các chị và chúc các chị luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc.

Đây là những câu hỏi lãnh sự quán hỏi em:

  1. Đưa học bạ cấp 3 và điểm học ở đại học
  2. Có người thân tại Texas không?
  3. Cậu em sống ơ đó bao lâu?
  4. Cậu em làm nghề gỉ?

VƯƠNG TUẤN NGHĨA