Ngày 29/12/2006

Em cảm ơn đã giúp đỡ Trinh trong thời gian qua. Cảm ơn anh Viễn rất nhiều! và tất cả mọi người ở Công ty Khai Minh!

Võ Thị Bảo Trinh