Em cảm ơn các anh chị ở Công ty Du học Khai Minh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua.

Lê Đức Thông

faithfulboy87-sg@yahoo.com