Ngày 11/12/2007

Hihihi!..trãi qua hơn 2 tháng nay, những gì em đã học được giúp em thành công. Em mừng lắm, bây giờ không biết diễn tả nổi vui mừng đó là sao nữa. Em rất cảm ơn anh chị ở Khai Minh đã giúp em trong thời gian vừa qua. Nhờ sự dạy dỗ tận tình của chị Cầm, chị Phương và chị Cương. À còn nhờ sự nghiêm khắc của chị Tú Anh mà em đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Em chúc các anh chị ở Khai Minh luôn vui vẻ và càng có nhiều học sinh đến tư vấn ở Khai Minh.

Phan Huỳnh Mỹ Phượng