Khai Minh Company!

Cuối cùng em cũng được đặt bút vào cuốn sổ của Khai Minh (vì đến lần 3 em mới get visa mà). Đúng là 2 lần đầu em thất vọng lắm rồi, nghĩ lần 3 mà fail nữa là stop luôn. Cánh cửa Mỹ không hoan nghênh mình thì mình đi cánh khác. Hixhix! Trời không thuận ý mình, lần này nó để em pass để tiếp tục hành hạ em ở Mỹ (nói zị thui chứ dzui lắm chị á). Em cảm ơn anh chị và mọi người ở Khai Minh nhiều lắm! Chúc Khai Minh Company ngày càng bigger nhiều học viên, nhiều đối tác, nhiều…tóm lại là nhiều thành công!

Chị không phải mua than của em nữa rồi, hihi!

Phạm Thị Thanh Tâm

cuteisren@yahoo.com