Ngày 22/9/2008

Cuối cùng em cũng đã có visa trong tay…không còn hồi hộp nữa nhưng thấy bùn bùn sao đó. Chắc tại không được ở lại  Việt Nam nữa hu hu.

Em cám ơn các chị ở KHAI MINH đã giúp em có được tấm visa này! Đặc biệt là chị Phương, chị Hà và madam Tú Anh hihi!!(lên đoạn đầu đài mà không chít thì phúc lớn mạng lớn lắm đó mấy chị).

Cuối cùng em xin chúc công ty ngày càng làm ăn phát đạt mở rộng ra trên toàn thế giới lun.

NHÀ NHÀ KHAI MINH

CẢ NƯỚC KHAI MINH

CẢ THẾ GIỚI:

DU HỌC LÀ KHAI MINH

LẠI HOÀNG DUY

22-09-2008