Bonjour, em là Nhật đây; vừa rồi em đã đạt ước nguyện của mình là lấy được visa, cũng là nhờ ơn rất lớn của mấy chị trong công ty Khai Minh đã nhiệt tình dẫn dắt cho em, vì thế em rất cảm ơn., đặc biệt là chị Quyên. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, chữ em không được đẹp, mấy chị đừng chê nghe!

Lê Minh Hoàng Nhật

fantasy07988@yahoo.com