Bít vít j đây trùi!

E hèm! Em học ở đây cũng  1 thời jan đủ dài để có 1 số kỷ niệm rùi nà! (vì vậy nên không quên được các chị đâu nà! Hyhy).

Cái này thì phải cho em bê luôn cuốn sổ này về thì em mới viết dài được. Còn tự xử tại chỗ thì hơi bị ngắn đó.!

Chúc cho các chị luôn luôn khỏe mạnh hém, ngày càng beautiful nhá ( if ai có gia đình thì không cản hén, hehehe).

Chúc cho KHAI MINH ngày càng có nhìu students và ngày càng uy tín hen.

Tui em chỉ vít được bấy nhiêu thui ha.(pó tay chiu thua, vít nhiều người ta lại kiu là lắm chuyện thì tôi nghiệp cho em lắm lắm lun đó)

Tạm biệt các chỵ

LẠI ANH THƯ

Email: anhdatinh_khongthethattinh@yahoo.com